ĐỐI TÁC KOREA THAM QUAN VÀ LÀM VIỆC VỚI NHÀ MÁY GẤC VIỆT TẠI CỦ CHI - Gấc Việt

ĐỐI TÁC KOREA THAM QUAN VÀ LÀM VIỆC VỚI NHÀ MÁY GẤC VIỆT TẠI CỦ CHI - Gấc Việt

ĐỐI TÁC KOREA THAM QUAN VÀ LÀM VIỆC VỚI NHÀ MÁY GẤC VIỆT TẠI CỦ CHI - Gấc Việt

ĐỐI TÁC KOREA THAM QUAN VÀ LÀM VIỆC VỚI NHÀ MÁY GẤC VIỆT TẠI CỦ CHI - Gấc Việt

ĐỐI TÁC KOREA THAM QUAN VÀ LÀM VIỆC VỚI NHÀ MÁY GẤC VIỆT TẠI CỦ CHI - Gấc Việt
ĐỐI TÁC KOREA THAM QUAN VÀ LÀM VIỆC VỚI NHÀ MÁY GẤC VIỆT TẠI CỦ CHI - Gấc Việt

Chi tiết

ĐỐI TÁC KOREA THAM QUAN VÀ LÀM VIỆC VỚI NHÀ MÁY GẤC VIỆT TẠI CỦ CHI

Ngày đăng: 30-11-18

Công ty GACVIET hợp tác và phát triển cùng đối tác trong và ngoài nước. Sản phẩm của GACVIET được đối tác trong và ngoài nước tin dùng, 29/11/2018 đối tác chiến lược Tại HÀN QUỐC tham quan, kiểm định hàng trước khi xuất khẩu sang Hàn Quốc.

Một số hình ảnh tại  buổi làm việc với đối tác Hàn Quốc

 

 

Đối tác của chúng tôi