Video Khuyến Cáo Hàng Giả Giống Chanh Dây Công Ty CPNN Đông Phương - Gấc Việt

Video Khuyến Cáo Hàng Giả Giống Chanh Dây Công Ty CPNN Đông Phương - Gấc Việt

Video Khuyến Cáo Hàng Giả Giống Chanh Dây Công Ty CPNN Đông Phương - Gấc Việt

Video Khuyến Cáo Hàng Giả Giống Chanh Dây Công Ty CPNN Đông Phương - Gấc Việt

Video Khuyến Cáo Hàng Giả Giống Chanh Dây Công Ty CPNN Đông Phương - Gấc Việt
Video Khuyến Cáo Hàng Giả Giống Chanh Dây Công Ty CPNN Đông Phương - Gấc Việt

Chi tiết

Video Khuyến Cáo Hàng Giả Giống Chanh Dây Công Ty CPNN Đông Phương

Ngày đăng: 27-04-17

Hiện nay giống chanh dây nhập khẩu Đài Loan của công ty CPNN Đông Phương đang bị một số cá nhân và tổ chức giả mạo. Đây là video khuyên cáo hàng giả của công ty để phân biệt.
trang web công ty: http://tuvannongnghiep.com

Đối tác của chúng tôi