bang gia gac nguyen lieu - Gấc Việt

bang gia gac nguyen lieu - Gấc Việt

bang gia gac nguyen lieu - Gấc Việt

bang gia gac nguyen lieu - Gấc Việt

bang gia gac nguyen lieu - Gấc Việt
bang gia gac nguyen lieu - Gấc Việt

Chi tiết

Bảng giá gấc trái tươi dự kiến đến 30/06/2018

Ngày đăng: 09-03-18

Căn cứ theo tình hình thu mua gấc nguyên liệu cuối năm 2017 của nhà máy GAC VIET NAM của công ty nông sản GACVIET và kế hoạch thu mua gấc nguyên liệu 6 tháng đầu năm 2018.

Công ty CBNS GAC VIET xin thông báo giá thu mua gấc nguyên liệu như sau:

 

Đối tác của chúng tôi