Bánh Tét - Gấc Việt

Bánh Tét - Gấc Việt

Bánh Tét - Gấc Việt

Bánh Tét - Gấc Việt

Bánh Tét - Gấc Việt
Bánh Tét - Gấc Việt

Bánh Tét

Bánh Tét Gấc

Giá: 225000 VNÐ

Bánh Tét Truyền Thống

Giá: 225000 VNÐ

Bánh Tét Chùm Ngây

Giá: 225000 VNÐ

Bánh tét lá cẩm

Liên hệ: 028 6295 7936

Đối tác của chúng tôi